Đại hội cổ đông thường niên 2015

12-22-2018

Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Công ty CP vật liệu và xây dựng ICEM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại phòng họp Đại Huệ - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

Đại hội đã được khai mạc vào hồi 14h 30 phút với sự có mặt tham dự của các cổ đông và cán bộ công nhân viên trong công ty.

Tại Đại hội, Ông Phạm Hồng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã trình bày toàn văn báo cáo của HĐQT về các hoạt động của Công ty năm 2015, các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2016; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.

     

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí cao với nội dung các bản báo cáo và rất phấn khởi với đà tăng trưởng, phát triển của Công ty hiện tại và trong tương lai.

       

       

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

“ Các chỉ tiêu năm 2015; Mức trả cổ tức năm 2015; Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2015 vào trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty; vào đầu tư, phát triển; Các các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2016; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.”

Toàn văn Biên bản – Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí  cao cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17h30 phút cùng ngày.

Các video hướng dẫn