ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

12-22-2018

Cty CP VL và XD ICEM tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với sự góp mặt của Các cổ đông và Đặc biệt là sự hiện diện của phó giám đốc sở xây dựng ông Huỳnh Thanh Cảnh và chủ tịch công đoàn sở xây dựng Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng cán bộ công nhân viên trong công ty.

Ông Phạm Hồng Vinh - Chủ tịch hội đồng quản trị  -  phát biểu khai mạc đại hội và thông qua nghị quyết đại hội cổ đông, báo cáo tình hình kết quả sản xuất đã đạt được trong thời gian qua trước Cổ đông và khách mời. Đồng thời, Ông Phạm Hồng Vinh cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn năm 2014 - 2015 và được sự nhất trí cao của đại hội.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp và góp ý định hướng con đường phát triển của công ty theo kế hoạch phát triển của Tỉnh

Các video hướng dẫn