Sở lao động thương binh xã hội, liên đoàn lao động, công đoàn ngành xây dựng thăm tặng quà cho người lao động

12-22-2018

Sở lao động thương binh xã hội, liên đoàn lao động, công đoàn ngành xây dựng thăm tặng quà cho người lao động tại công ty ICEM

Các video hướng dẫn