Chuyển giao công nghệ

11-20-2018

  Máy định hình sản phẩm (Bao gồm PLC) - Moden: SMY0-180

 

Hệ thống điện điều khiển tự động PLC

 

 

Hệ thống thủy lực

 

 Máy phối liệu

Dầu tách khuôn

 

Khuôn ngói chính

Các video hướng dẫn

3