Chat
1
0238. 3516 656


Ngói phẳng 01

10-29-2018

Kích thước ngói : 484 x 320 mm Kích thước sau khi lợp : 440 x 250 mm Định lượng cho 1m2 : 9 viên Trọng lượng : 4 kg Trọng lượng 1m2 : 36 kg

Tin tức công ty

Đăng ký nhận bản tin