Chat
1
0238. 3516 656


Ngói NJ26

10-29-2018

Kích thước ngói: 424x335 mm │Định lượng cho 1 m2: 9÷10 viên/1 m2 │Trọng lượng 1 viên: 3,4±0,2 kg │Tiêu chuẩn Nhật Bản : JIS A5402

Tin tức công ty

Đăng ký nhận bản tin